การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24

02/04/2020 ถึง 04/04/2020 เวลา 08:00 ถึง 17:00
วันที่ลงทะเบียน: 01/02/2020 ถึง 27/02/2020
วันที่จัดงาน: 02/04/2020 ถึง 04/04/2020
เวลาจัดงาน: 08:00 ถึง 17:00
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยบูรพา
แสดงบนแผนที่